Present Elected Committee

Elected Representative nameDesignationPhone No.
Shivdas Pandurang MulgaonkarSarpanch9373027486
Gaurangi Sakharam ParabDy. Sarpanch9699375881
Ganesh Madu PatwalkarPanch9420321805
Asha Babu GawaliPanch7588451443
Deepak Vithoba NaikPanch9325508317
Prashila Prakash GaudePanch9421136108
Nisha Nitesh NaikPanch8550918427
Santosh Pandurang NaikPanch9823229258
Prasad Shashikant SawantPanch9922233693

Village Development Committee

Sr. No.NameDesignation
1Smt. Mohini Mohan ValvoikarChairman
2Shri. Shamba Ladu GaunsMember
3Shri. Rohidas Chandrakant NaikMember
4Smt. Karishma Kishor KamatMember
5Smt. Radhika Raghuvir GaudeMember
6Smt. Prashila Prakash GaudeMember
7Shri. Sachin Kamlakant JalmiMember
8Shri. Santosh Pandurang NaikMember
9Shri. Laxmikant Pundalik ParabMember
10Shri. Rahul j. ParodkarYouth Mandal
11Shri. Mohan J. valvoikarEducationalist
12Shri. Raghuvir Vasudev Vardelawyer
13Shri. Nitin BhamaikarArtist
14Shr. Pradeep R. GaudeSocial Worker
15Smt. Bharti Anil GawasMahila Mandal
16Shri. Premanand V. ChawdikarSenior Citizen
17Shri. Mangesh Ladu gaunsAny other personality
18Shri. Dattaraj C. GaudeAny other personality
19Shri. Raghuvir VerekarAny other personality
20Shri. Pramod M. NaikMember Secretary